Wirtualny Dziekanat

APR System

Ogłoszenie

Temat: Bazy dla seminarzystów.
Ogłoszenie dla: AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH
Data publikacji: 26.10.2022
Data ważności: 30.12.2028
Treść: Ibuk Libra kod: Zapraszamy do Biblioteki AHNS w celu otrzymania indywidualnego kodu dostępu do elektronicznej czytelni e-book Libra strona logowania: libra.ibuk.pl instrukcja dodania PIN-u: https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY ------------------------------------------- Baza Legalis - przepisy, ustawy https://sip.legalis.pl/index.seam login: biblioteka@ahns.pl hasło: legalis2023 ----------------------------------------- EBSCO - dostęp zdalny Dostęp działa ma wskazanych IP : 185.49.29.59-185.49.29.60 Spoza kampusu można sie logować za pomocą https://search.ebscohost.com/ User Id: ahns Paswwod : Dostep24! ----------------------------------------------------- Amerykańskie bazy danych dostępne dla studentów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu w siedzibie American Corner ul. Traugutta 31/33 Instrukcja: Krok nr 1: Wchodzimy na platformę eLibraryUSA: https://elibraryusa.state.gov/ Krok nr 2: Logowanie: jako nick/konto podajemy: americanspaces+poland@gmail.com Hasło: U5#Library Krok nr 3: Pojawia się lista zasobów/lista podplatform. Wszystkie materiały można zupełnie legalnie pobierać na swój komputer, jest także opcja wysyłania wybranych fragmentów bezpośrednio na pocztę. WAŻNE: UPRZEJMIE PROSIMY O NIEWYLOGOWYWANIE SIĘ Z KONTA. WYLOGOWANIE PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ SPOWODUJE CHWILOWE WYLOGOWANIE WSZYSTKICH KORZYSTAJĄCYCH W DANEJ CHWILI Z PLATFORMY. ----------------------------------------------- Bazy ogólnodostępne: https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe/ogolnodostepne-wyszukiwarki-bazy-zagranicznehttps://www.infona.pl/?locale=plhttps://muzhp.pl/pl/c/1533/bazhum-czasopisma-humanistyczne-i-spolecznehttps://isap.sejm.gov.pl/http://www.bibliografia-prawnicza.pl/index.phphttps://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=plhttp://administracja.mswia.gov.pl/https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/53https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/82https://www.coig.com.pl/administracja_samorzadowa_baza_gmin_powiatow.phphttps://bazekon.uek.krakow.pl/http://pbc.up.krakow.pl/dlibrahttp://baztech.icm.edu.pl/http://www.cibie.pl/e-czasopisma.htmlhttp://www.cibie.pl/ksiazki.htmlhttp://otworzksiazke.pl/http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibrahttp://www.bc.radom.pl/dlibrahttps://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowehttps://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/http://journals.pan.pl/dlibrahttp://publikacje.pan.pl/dlibrahttps://rcin.org.pl/dlibrahttps://books.google.pl/https://scholar.google.com/https://www.ebsco.com/e/pl-pl/produkty-i-uslugi/bazy-danych WBI - Wirtualna Biblioteka Inżynier http://www.wbi.budmedia.pl/ OpenAGH Otwarte Zasoby AGH https://open.agh.edu.pl/https://www.nac.gov.pl/http://pon.edu.pl/https://polona.pl/https://www.europeana.eu/plhttps://openlibrary.org/https://www.doabooks.org/ Repozytorium Centrum Otwartej Nauki http://depot.ceon.pl Repozytoria polskich uczelni – Legalna Kultura : https://www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-studentow/akademickie-biblioteki-cyfrowe/repozytoria-polskich-uczelni Metodologia badań – pozycje książkowe Pedagogika Metodologia badań nad edukacją / Krzysztof Rubacha, Warszawa, Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, 2008. Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz, Toruń, Dom Organizatora, 2003. Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie / pod red. nauk. Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna / Stanisław Palka, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Metody i techniki badań pedagogicznych / Albert Wojciech Maszke, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. Metodologia pracy naukowej, J. Zieliński, 2012 Psychologia Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2012. Metodologia pracy naukowej, J. Zieliński, 2012 Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz, Toruń, Dom Organizatora, 2003. Opisowa metodologia badań psychologicznych, red. Ryszard Stachowski, Włodzisław Zeidler, 2008 Elementy metodologii badań naukowych, Mieczysław Pelc, Akademia Obrony Narodowej, 2012. Socjologia Metodologia badań i technik badawczych socjologii gospodarczej / Franciszek Krzykała, Poznań, AE w Poznaniu, 2001. Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów / Ryszard Adam Podgórski, Bydgoszcz-Olsztyn, Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tł. Wilold Bartkiewicz, Warszawa, PWN, 2008. Prowadzenie badań jakościowych / David Silverman ; tł. Joanna Ostrowska ; red. nauk. Konecki Krzysztof Tomasz, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Socjologia wirtualna.Fotografia jako metoda badawcza / Piotr Sztompka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz, Toruń, Dom Organizatora, 2003. Metodologia pracy naukowej, J. Zieliński, 2012 Wstęp do metod i technik badań społecznych, J. Sztumski, 2020 Elementy metodologii badań naukowych, Mieczysław Pelc, Akademia Obrony Narodowej, 2012. Bezpieczeństwo wewnętrzne Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego / Ryszard Korzeniowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Instytut Nauk Politycznych, Olsztyn, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013. Metodologia pracy naukowej, J. Zieliński, 2012 Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach , A. Dawidczyk, J.Jurczak , 2022 Elementy metodologii badań naukowych, Mieczysław Pelc, Akademia Obrony Narodowej, 2012. Ekonomia Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych / Stanisław Stachak, Warszawa, Książka i Wiedza, 1997. Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz, Toruń, Dom Organizatora, 2003. Metodologia pracy naukowej, J. Zieliński, 2012 Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych, J. Burnewicz, 2022 Elementy metodologii badań naukowych, Mieczysław Pelc, Akademia Obrony Narodowej, 2012. Administracja / Prawo Metodologia pracy naukowej, J. Zieliński, 2012 Epistemologia i Metodologia zarządzania, Ł. Sułkowski, 2012 Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz, Toruń, Dom Organizatora, 2003. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wojciech Czakon, Wydawnictwo Gab, 2022. Metody prawnicze, J. Stelmach, B. Brożek, Kraków, 2006 Elementy metodologii badań naukowych, Mieczysław Pelc, Akademia Obrony Narodowej, 2012. file:///C:/Users/ajagiello/Downloads/Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20wyzwania %20metodologii%20nauk%20o%20zarz%C4%85dzaniu.pdf , Współczesne wyzwania metodologii o zarządzaniu, Marek Lisiński, Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zarządzanie Metodologia pracy naukowej, J. Zieliński, 2012 Epistemologia i Metodologia zarządzania, Ł. Sułkowski, 2012 Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz, Toruń, Dom Organizatora, 2003. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wojciech Czakon, Wydawnictwo Gab, 2022. Elementy metodologii badań naukowych, Mieczysław Pelc, Akademia Obrony Narodowej, 2012. file:///C:/Users/ajagiello/Downloads/Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20wyzwania %20metodologii%20nauk%20o%20zarz%C4%85dzaniu.pdf , Współczesne wyzwania metodologii o zarządzaniu, Marek Lisiński, Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Metodyka pisania prac Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy / Joanna Wrycza-Bekier, Gliwice, Wydawnictwo Helion, 2011. Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych / Wiesław Wojciech Szczęsny, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych / Zenon Stachowiak, Warszawa, ULMAK, 2000. Metodyka pisania prac doktorskich / Tadeusz Mendel, Poznań, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel, Poznań, AE w Poznaniu, 1999. O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych, przewodnik praktyczny / Krzysztof Woźniak, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN. Oddział, 1999. Poradnik pisania prac dyplomowych / Zygmunt Sójka, Grzegorz Popow, Waldemar Zawal, Koszalin, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006. Praca dyplomowa w pedagogice (koncepcja, konstrukcja, edycja) / Wiesław Wojciech Kubielski, Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2006. Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej : poradnik / Radosław Zenderowski, Warszawa, CeDeWu, 2013. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło, Warszawa, LexisNexis, 2006. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / Remigiusz Kozłowski, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Technika pisania prac magisterskich : krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej / Radosław Zenderowski, Warszawa, "CeDeWu", cop. 2008. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich / Radosław Zenderowski, Warszawa, CeDeWu, 2013. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman, Bydgoszcz-Gdańsk, Oficyna Wydawnicza Branta, 2004.
Autor: BIBLIOTEKA
Załączniki:
Loading...
Przetwarzanie danych...