Wirtualny Dziekanat

APR System

Ogłoszenie

Temat: Dokumentacja z praktyk, warsztaty ASKP
Ogłoszenie dla: AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH
Data publikacji: 01.10.2023
Data ważności: 30.09.2024
Treść: Szanowni Państwo, w pliku zbiorczym poniżej znajduje się dokumentacja dotycząca praktyk dla studentów. Znajdują się tam Ramowe programy praktyk, Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę oraz dokumentacja potrzebna do zaliczenia praktyk na poczet pracy zawodowej, stażu lub wolontariatu. W pliku znajduje się również dokumentacja wymagana do zaliczenia praktyki za pomocą warsztatów (Podanie do dziekana/Prodziekana oraz Karta uczestnictwa w warsztatach). Aby rozpocząć praktykę należy wydrukować Przyjęcie na praktykę i udać się z nim do miejsca/zakładu pracy. Po otrzymaniu zgody od pracodawcy/opiekuna praktyk potwierdzonej podpisem i pieczątką należy dostarczyć ten dokument do Działu Praktyk osobiście lub wysłać skan drogą emailową. Na podstawie zaakceptowanego przez pracodawcę zaświadczenia o Przyjęciu na praktykę student otrzyma od nas dwa Skierowania, dwa Porozumienia i Kartę przebiegu praktyki. Po zakończonych praktykach należy zwrócić do nas jedno Skierowanie, jedno Porozumienie oraz wypełnioną Kartę przebiegu praktyki. Proszę zwracać również uwagę na wybór odpowiedniego zakładu/miejsca odbywanej praktyki. Szczegóły co do miejsc odbywania praktyk znajdują się w Ramowych programach praktyk. Proszę zwracać uwagę na wybór odpowiednich dokumentów, np. dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2022/23 będą obowiązywać inne Przyjęcia na praktykę niż dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2023/24. Proszę zwracać uwagę, aby zakład pracy uzupełnił wszystkie wymagane podpisy i pieczątki. Brak podpisu lub pieczątki możemy potraktować jako niekompletne dokumenty. Pracownicy działu praktyk nie będą przyjmować niekompletnych dokumentów. mgr inż. Bartłomiej Świostek Koordynator Programu Erasmus+ Dział praktyk i współpracy z otoczeniem gospodarczym Akademia Handlowa Nauk Stosowanych ul. Staroopatowska 1a, 26-600 Radom tel.: 48 363 22 90, wew. 40 tel. kom.: 691 050 479
Autor: Bartłomiej Świostek
Załączniki:
Loading...
Przetwarzanie danych...