Wirtualny Dziekanat

APR System

Ogłoszenie

Temat: WARSZTATY CZERWCOWE
Ogłoszenie dla: AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH
Data publikacji: 28.05.2024
Data ważności: 01.07.2024
Treść: Szanowni Studenci, Uruchamiamy zapisy na warsztaty w miesiącu czerwcu organizowane w ramach praktyk w Akademickim Studium Kształcenia Praktycznego (ASKP) przy ul. Staroopatowskiej 1a w Radomiu oraz zapisy na warsztaty online, a także zapisy na wizyty studyjne organizowane w instytucjach partnerskich. Wykaz warsztatów na miesiąc czerwiec 2024 jest w załączniku. Udział w tych zajęciach pozwoli Państwu na zaliczenie praktyk pod warunkiem zrealizowania odpowiedniego wymiaru (nie dotyczy kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Prawo). UWAGA !!! Poniżej krótka instrukcja postępowania: Studenci korzystający z aplikacji TEAMS powinni dołączyć do Zespołu o nazwie Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego, używając następującego kodu: ibin96e, następnie w: → Plikach (na górze) → Dokumenty → Biblioteka witryny → Warsztaty czerwiec 2024, w którym jest ogólny Harmonogram wszystkich warsztatów na czerwiec 2024 oraz wyszczególnione warsztaty w poszczególnych dniach. Wybieramy warsztat w dniu, który nas interesuje i wpisujemy się na zamieszczoną listę uczestników, na koniec → Zamknij (po prawej stronie na górze). NOWOŚĆ: Informujemy, że aby uczestniczyć w warsztatach prowadzonych online należy dołączyć do zespołu Warsztaty w Ramach Praktyk, używając następującego kodu: hzrezkh. Zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych: 1. Nie kasujemy z listy innych zapisanych uczestników warsztatów. 2. Przestrzegamy ustalonego limitu osób uczestniczących w warsztacie. 3. Zapisujemy się tylko na warsztaty/wizyty przypisane do danego kierunku! Zasady uczestnictwa w warsztat online: Warunkiem zaliczenia godzin w ramach praktyk online jest zalogowanie się na spotkanie w ciągu 15 minut od jego rozpoczęcia oraz uczestnictwo od rozpoczęcia spotkania do jego zakończenia. Osoby, które się wylogują nie będą miały zaliczonych praktyk. Proszę wpisywać się na listę tylko w momencie, gdy będą Państwo pewni swojego uczestnictwa, by nie blokować miejsc innym studentom. W przypadku chęci zaliczenia: - pełnego wymiaru praktyki składają Państwo w Dziale praktyk-oryginał Podania do Dziekana i Karty uczestnictwa w zajęciach w ASKP, - częściowego wymiaru praktyki: oryginał Podania do Dziekana i Karty uczestnictwa w zajęciach w ASKP oraz Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę do instytucji - na tej podstawie nastąpi zredukowanie godzin praktyki do odbycia w instytucji. Dokumenty dostępne są do pobrania w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Dokumenty z Praktyk mgr. Agnieszka Lipińska, alipinska@ahns.pl
Autor: ASKP
Załączniki:
Loading...
Przetwarzanie danych...