Wirtualny Dziekanat

APR System

Ogłoszenie

Temat: Laur Magistra
Ogłoszenie dla: AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH
Data publikacji: 14.06.2024
Data ważności: 28.08.2024
Treść: Szanowni Państwo Promotorzy i Recenzenci, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza studentów do wzięcia udziału w kolejnym konkursie na najlepszą pracę magisterską! Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z każdego Wydziały AHNS wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania. Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie spełniające następujące warunki: 1) Praca magisterska przedstawiona do Konkursu została napisana w języku polskim. 2) Zgłoszona praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą zarówno przez promotora jak i recenzenta. Tematyka prac magisterskich zgłoszonych do Konkursu obejmuje opracowania z zakresu wszystkich kierunków studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu prac obronionych w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu w danym roku akademickim w pierwszym terminie obron. Prace magisterskie mogą być zgłaszane przez Promotora albo Recenzenta po uzyskaniu zgody autora/autorów pracy na zgłoszenie pracy. Zgłoszenie prac magisterskich odbywa się wyłącznie w formie drukowanej w Biurze Rektora. Wzór oświadczeń i zgód autora pracy wymagających akceptacji bezpośrednio w procesie zgłaszania pracy zawierają załącznik do Regulaminu. Termin nadsyłania zgłoszeń 31 lipca 2024 r. Autorowi najlepszej pracy zgłoszonej do Konkursu z każdego Wydziału AHNS zostaną przyznane nagrody:  Statuetka LAUR MAGISTRA  Bezpłatne studia podyplomowe na dowolnym kierunku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu  Publikacja artykułu w czasopiśmie w Wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu Szczegółowych informacji udziela: dr Adam Tokarski atokarski@ahns.pl Regulamin w załączniku.
Autor: Adam Tokarski
Załączniki:
Loading...
Przetwarzanie danych...