Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: UWAGA STUDENCI! TERMIN OPŁATY JEDNORAZOWEJ UPŁYWA 30 WRZEŚNIA 2019 !
Notice for: Radom Academy of Economics
Date of publication: 9/25/2019
Date of validity: 9/30/2020
Contents:
        SZANOWNI STUDENCI, 

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, IŻ TERMIN OPŁATY JEDNORAZOWEJ ZA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 UPŁYWA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU

PAMIĘTAJMY, ŻE LICZY SIĘ DATA WPŁYWU ŚRODKÓW NA KONTO UCZELNI. 
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE WPŁATY, ABY PIENIĄDZE WPŁYNĘŁY NA 
NASZE KONTO NAJPÓŹNIEJ DO 30.09.2019 ROKU. PO TYM TERMINIE BĘDĄ NALICZANE OPŁATY RATALNE.


PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, IŻ WPŁAT DOKONUJEMY JEDYNIE NA INDYWIDUALNE KONTO STUDENCKIE (NIE DOTYCZY SŁUCHACZY 
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH).
NUMER KONTA MOŻEMY W KAŻDEJ CHWILI PODEJRZEĆ PO ZALOGOWANU DO WIRTUALNEGO DZIEKANATU (W ZAKŁADCE: FINANSE, DANE DO PRZELEWU).

HARMONOGRAMY OPŁAT SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA PO ZALOGOWANIU DO WIRTUALNEGO DZIEKANATU, W ZAKLDCE OGŁOSZENIA (CZERWONE OGŁOSZENIE) lub na stronie internetowej Uczelni (zakładka BIP)

UWAGA! Jeśli już raz przeczytaliśmy/otworzyliśmy ogłoszenie z załączonym harmonogramem opłat to nie będzie się ono od razu wyświetlać po ponownym zalogowaniu do vdziekanatu. W celu ponownego wejścia w ogłoszenie i pobrania harmonogramu jeszcze raz klikamy w zakładkę "OGŁOSZENIA". Wtedy pojawią nam się wszystkie ogłoszenia - przeczytane oraz nieprzecztane. Proszę o tym pamiętać.

REGULAMIN OPŁAT ORAZ TABELA OPŁAT DOSTĘPNA JEST W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

Opłaty do uregulowania będą widoczne w systemie, zakładka finanse dopiero po 1 października 2019. Do tego czasu Kwestura nie ma możliwości wygenerowania opłat, gdyż jest to uzależnione od indywidualnego wyboru sposobu płatności za czesne. Każdy student co semestr może zdecydować czy placi jednorazowo czy też ratalnie. Raty są widoczne w systemie po upływie terminu opłaty jednorazowej. Dlatego też bardzo proszę stosować się do otrzymanych harmonogramów opłat i dokonywać płatności w wyznaczonych terminach.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu z Kwesturą WSH poprzez e-mail kwestura@wsh.pl, lub telefonicznie.

Z POWAŻANIEM, 
AGNIESZKA LESZCZYŃSKA
KWESTURA WSH

      
Author: Leszczyńska Agnieszka
REGULAMIN + TABELA OPŁAT.pdf
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b16 Copyright (c) 2019 APR System