Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Praktyki zdalne - informacje na temat zaliczenia, opiekunowie praktyk.
Notice for: Radom Academy of Economics
Date of publication: 4/4/2020
Date of validity: 9/30/2020
Contents:
        Szanowni Studenci,
wspierając  naszych  Studentów  i  Słuchaczy studiów  podyplomowych  w  trudnej  sytuacji wywołanej rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19 oraz w związku z brakiem możliwościrealizowania lub dokończenia rozpoczętych praktyk – decyzją Rektora Uczelni (Zarządzenie nr  54),  wprowadzamy  możliwość  odbywania  praktyk   w  semestrze  letnim  roku akademickiego 2019/20 w sposób zdalny.
Co to oznacza?
Po pierwsze,	
- jeśli  udało  Wam  się  odebrać  dokumenty  i  zakończyć  praktykę,  ale  nie zdążyliście  dostarczyć  do  Działu  praktyk  uzupełnionej  dokumentacji-  to  możecie  teraz przesłać skany lub zdjęcia wszystkich dokumentów- Skierowania, Porozumienia i Karty przebiegu  praktyk  bądź  Dzienniczka-  mejlem  do  weryfikacji.  Jeśli  wszystko  będzie poprawne- prześlecie dokumenty pocztą tradycyjną na adres Działu praktyk Traugutta 61a.
Kiedy dotrą do nas oryginały- otrzymacie wpis elektroniczny bez konieczności przyjeżdżania
na Uczelnię.
Po drugie,	
 - jeśli  złożyliście  w  Dziale  Zaświadczenie  o  przyjęciu  na  praktykę,  ale  nie zdążyliście odebrać od nas dokumentów uprawniających do ich rozpoczęcia (Skierowania, Porozumienia, Karty przebiegu praktyk/Dzienniczka), ale macie możliwość realizacji praktyk w jakiejś instytucji- to możecie to zrobić- wtedy po zakończonej praktyce prześlecie nam:
Podanie do Dziekana o zaliczenie odbytych praktyk/staży(podpisane w dwóch miejscach przez Studenta!) oraz Zaświadczenie o osiągnięciu efektów uczenia -obydwa do pobrania ze strony:  
https://wsh.pl/strefa-studenta/biuro-karier/staze-i-praktyki/	
 Do  tego  sporządzicie
ręcznie  lub  komputerowo  Zakres  czynności  wykonywanych  w  trakcie  praktyki/stażu obowiązkowo zawierający: Wasze imię i nazwisko, pieczątkę firmy i podpis reprezentanta firmy oraz  wykaz  czynności.  Komplet  również  prześlecie  mejlem  do  weryfikacji.  Jeśli wszystko będzie poprawne- prześlecie dokumenty pocztą tradycyjną na adres Działu praktyk Traugutta 61a. Kiedy dotrą do nas oryginały- otrzymacie wpis elektroniczny bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię.
Po trzecie,	
 jeśli nadal jesteście aktywni zawodowo a Wasza praca jest zgodna z kierunkiem studiów, to przesyłacie nam: Podanie do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej (podpisane w dwóch miejscach przez Studenta!) oraz Zaświadczenie o osiągnięciu efektów uczenia
-obydwa do pobrania ze strony: 	
https://wsh.pl/strefa-studenta/biuro-karier/staze-i-praktyki/
Do tego musicie pobrać od pracodawcy lub poszukać w domu -Zakresu wykonywanych obowiązków obowiązkowo zawierającego: Wasze imię i nazwisko, pieczątkę firmy i podpis reprezentanta firmy. Zgodnie z Kodeksem Pracy- najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy każdy taki zakres powinien od pracodawcy otrzymać, także zachęcam do przeszukania domowych
archiwów:) Komplet również prześlecie mejlem (skan, zdjęcie) do weryfikacji. Jeśli wszystko będzie poprawne- prześlecie dokumenty pocztą tradycyjną na adres Działu praktyk Traugutta 61a.  Kiedy  dotrą  do  nas  oryginały-  otrzymacie  wpis  elektroniczny  bez  konieczności przyjeżdżania na Uczelnię.
Po czwarte	
jeśli nadal jesteście aktywni zawodowo lub byliście aktywni, ale Wasza praca jest/była  niezgodna  z  kierunkiem  studiów,  odbywaliście  już  jakieś  staże  czy  prace woluntarystyczne, szkolenia w okresie maksymalnie do 5 lat wstecz, to przesyłacie nam:
Podanie do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej (podpisane w dwóch miejscach przez Studenta!) oraz Zaświadczenie o osiągnięciu efektów uczenia lub Świadectwo pracy (w przypadku jej zakończenia). Do tego musicie pobrać od pracodawcy lub poszukać w domu
-Zakresu wykonywanych obowiązków obowiązkowo zawierającego: Wasze imię i nazwisko, pieczątkę firmy i podpis reprezentanta firmy. Zgodnie z Kodeksem Pracy- najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy każdy taki zakres powinien od pracodawcy otrzymać, także zachęcam do przeszukania domowych archiwów:) . Podanie do dziekana i Zaświadczenie o efektach
znajdziecie w Wirtualnym Dziekanacie i na stronie 	
www.wsh.pl	
 (https://wsh.pl/praktyki-studenckie/).  Komplet  dokumentacji  w  formie  elektronicznej  prześlecie  najpierw  do weryfikacji mejlowej pracownikom Działu praktyk lub opiekunom praktyk zdalnych. Później poproszeni zostaniecie o wysyłkę na adres Uczelni- Traugutta 61a. 
W takim przypadku zaliczony będzie Wam wymiar 2/3 praktyk, zaś 1/3 zrealizujecie pod
okiem opiekuna praktyk zdalnych online- to, co będziecie mieli do napisania, przygotowania, przekaże  Wam  opiekun.  Po  zaliczeniu  online  wymaganego  wymiaru  skompletujecie elektroniczną  dokumentację  i  prześlecie  ją  opiekunowi  do  weryfikacji  –  jeśli  będzie kompletna, doślecie pocztą tradycyjną na adres Działu praktyk.
UWAGA! Punkt ten nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne ze względu na to, iż te studia są kwalifikacyjne podlegające standardom kształcenia nauczycieli, wynikającym z osobnych ustaw!!!
Po piąte, jeśli nie jesteście i nie byliście aktywni zawodowo, nie macie też możliwości odbycia praktyki w żadnej instytucji- nie martwcie się, wszystkie godziny zaliczycie online, biorąc udział w różnych zajęciach czy pisząc materiały. W tym celu musicie skontaktować się z opiekunem praktyk zdalnych, który wyznaczy Wam pracę. Po szóste, jeśli prowadzicie własną działalność gospodarczą- to dotyczą Was te zasady opisane w punkcie trzecim lub czwartym i dodatkowo przesyłacie wyciąg z CEiDG.
Wszyscy studenci, którzy skorzystali z przedłużenia sesji lub warunku i mieli na to czas do 31 marca- z automatu mają przedłużone zaliczenie do 30 kwietnia bez konieczności pisania dodatkowych podań o przedłużenie!!! Wam zostało bardzo mało czasu na zaliczenie, więc w pierwszej kolejności powinniście się kontaktować z opiekunami. Pozostali studenci, którzy mają w tym semestrze obowiązkową praktykę do odbycia- mają na to czas do 30 września 2020 r.!
Pamiętajcie, że wszystkie potrzebne podania, zaświadczenia, Ramowe programy praktyk z zakresem obowiązków  do zrealizowania  i  efektami  uczenia  dostępne  są w Wirtualnym Dziekanacie, po zalogowaniu wchodzicie na Ogłoszenia (zakładka z lewej strony)- Treść
ogłoszenia: Dokumentacja dotycząca praktyk (z 26-10-2019). W załączonym pliku znajdziecie listę kierunków i przypisanych im opiekunów praktyk zdalnych wraz z adresami mejlowymi do kontaktu.
Zachęcamy do kontaktu na platformie Microsoft Teams 
      
Author: Urbańska Magda
Na wirtualny.zip
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b16 Copyright (c) 2019 APR System