Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Praktyki online na Wydziale Prawa i Administracji
Notice for: Radom Academy of Economics
Date of publication: 11/10/2020
Date of validity: 12/15/2021
Contents:
        Szanowni Państwo, 

W związku z sytuacją epidemiczną osoby, które nie mają możliwości odbycia praktyki w tradycyjnej formie (zakładziej pracy) lub wykonują pracę zawodową niezgodną z kierunkiem studiów mają możliwość zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie udziału w warsztatach/symulacjach/innych wydarzeniach organizaowanych przez Uczelnię za pośrednictwem Platformy Teams. 

Na początku każdego miesiąca otrzymacie Państwo informację o terminach powyższych warsztatów/symulacji/innych wydarzeń. Informacja ta zawierać będzie również kody do nich, liczbę godzin zaliczaną na poczet praktyki poprzez udział w konkretnym wydarzeniu oraz rok i kierunek studiów, którego studenci mogą wziąć udział w danym wydarzeniu. 

Bardzo proszę o śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na Wirtualnym Dziekanacie i informacji wysyłanych na Państwa maile grupowe. 
W załaczniku - program praktyk zdalnych na Wydziale Prawa i Administracji na miesiąc listopad. Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.

UWAGA! Warsztaty online dotyczą tylko tych kierunków i roczników, które zgodnie z Ramowym programem praktyk i planem studiów, mają praktykę przypisaną do tego semestru, czyli dotyczą II i III roku studiów licencjackich oraz studentów II roku studiów uzupełniających magisterskich.

Pytania dotyczące praktyk prosimy kierować bezpośrednio do Działu Praktyk. 

      
Author: Wójcikowska Marta
Załączniki Wydarzenia (warsztaty, symulacje) w ramach praktyk zdalnych w miesiącu listopad_WPiA MP.docx
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b32 Copyright (c) 2021 APR System