Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Bezpłatne konsultacje i wsparcie:konsultacje prawne, logopedyczne, doradztwo zawodowe
Notice for: Radom Academy of Economics
Date of publication: 2/3/2021
Date of validity: 2/17/2022
Contents:
         Szanowni Państwo,
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu realizuje projekt pn. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Uczelnią Dostępną współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych
Celem projektu jest poprawa dostępności szkolnictwa wyższego poprzez zmiany organizacyjne Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, podnoszenie świadomości i kompetencji jej kadr a także opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji.

W ramach projektu odbywają się konsultacje mające na celu wsparcie studentów którym stan zdrowia nie pozwala na pełny udział w procesie edukacyjnym.

W załączeniu harmonogram konsultacji.

Zachęcam do korzystania z poradnictwa i specjalistycznego wsparcia.

Uczestnictwo w zajęciach można zgłaszać na wskazany kontakt Teams lub adres e mail, telefonicznie do Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych lub przez e mail kmajka@wsh.pl

https://wsh.pl/konsultacje-zespolu/

Z poważaniem, Katarzyna Majka 
      
Author: Kopyt Agnieszka
Załączniki
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b32 Copyright (c) 2021 APR System