Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Zapisy na praktyki zdalne - American Corner Radom
Notice for: Radom Academy of Economics
Date of publication: 2/23/2021
Date of validity: 9/30/2021
Contents:
        Praktyki dla Studentów WSH w American Corner Radom

W ramach współpracy między Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu a placówką edukacyjną American Corner w Radomiu rozpoczynamy cykl warsztatów o tematyce psychologicznej, coachingowej, pedagogicznej i przedsiębiorczej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Studentów naszej Uczelni na niezwykle pasjonujące, inspirujące i motywujące wydarzenia organizowane w bieżącym roku. Warsztaty będą się odbywały w formie online, na platformie Organizatora – American Corner Radom. Uczestnictwo w wydarzeniach wymaga wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia swojego zgłoszenia.
Udział w warsztatach daje możliwość zaliczenia części studenckich praktyk zawodowych na zasadach określonych przez Dziekana Wydziału. Kody dostępu do wydarzeń będą dostępne po zarejestrowaniu się uczestników u opiekuna projektu mgr Mileny Durasiewicz. Kontakt: mdurasiewicz@wsh.pl 

UWAGA:

Studenci Wydziału Nauk Społecznych, kierunek Pedagogika i Psychologia, studia I i II stopnia – mają możliwość zaliczenia 4 godzin praktyk, uczestnicząc w jednym warsztacie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że student wybiera sobie jedną wersję językową danego warsztatu, w którym uczestniczy i tylko raz może go zaliczyć w ramach praktyk. Udział we wszystkich warsztatach daje możliwość zaliczenia 16 godzin praktyk. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmują Starostowie roczników we współpracy z mgr Mileną Durasiewicz. Termin przyjmowania zgłoszeń n marzec i kwiecień: od 23 lutego do 1 marca 2021 roku.
Studenci pozostałych kierunków, zaliczają praktyki – według decyzji właściwego Dziekana.

Terminy warsztatów w załączniku 
      
Author: Kopyt Agnieszka
Załączniki Empower Yourself 2021 do wirtualnego (1).docx
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b32 Copyright (c) 2021 APR System