Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Informacja na temat praktyk dla studentów I roku - studia drugiego stopnia SUM
Notice for: Radom Academy of Economics
Date of publication: 3/4/2021
Date of validity: 9/30/2021
Contents:
         Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż od 1 marca rozpoczął się kolejny semestr Państwa studiów, semestr, do którego są Państwu przypisane praktyki zawodowe. Na studiach uzupełniających magisterskich muszą Państwo odbyć dwie praktyki kierunkowe:
-w drugim semestrze- 180 godzin,
-w trzecim semestrze- 180 godzin.

Praktyka traktowana jest jak każdy inny przedmiot- brak zaliczenia oznacza skreślenie z listy studentów i należy to robić w wyznaczonych terminach (koniec września dla 1 praktyki zawodowej, koniec lutego dla II praktyki zawodowej).

Dla przyjętych na studia w roku akademickim 2020/21 obowiązują nowe zasady, zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej- nie ma możliwości zaliczania praktyk jak to było do tej pory, czyli na podstawie zatrudnienia na tzw."podanie do dziekana", nie ma możliwości zaliczania odbytych już, zakończonych staży itp. STUDENCI REALIZUJĄ WSZYSTKIE PRAKTYKI W INSTYTUCJACH, na podstawie skierowania przez Uczelnię (procedura opisana w pliku Realizacja praktyk w 5 krokach).

Student może realizować praktykę u siebie w firmie/instytucji, o ile zachodzi zgodność jej działalności z wybranym kierunkiem studiów i zakresem czynności wpisanym w Ramowy program praktyk, np. student jest na administracji i pracuje w urzędzie miejskim, pracuje w wojsku a jest na bezpieczeństwie wewnętrznym.

Od tego semestru możecie Państwo brać udział w warsztatach online, które będą zaliczały część/ całość praktyk w zależności od wybranej opcji (100% warsztatów online lub maksymalnie 50% wymiaru online+reszta wymiaru w placówce)- wykazy warsztatów udostępniają Dziekani wydziałów w Wirtualnym Dziekanacie.


Regulamin praktyk, Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, Ramowe programy praktyk dla wszystkich kierunków, Karta uczestnictwa itp.-dostępne są w załączonych plikach.Z poważaniem,
Paulina Marcinkiewicz 
      
Author: Paulina Marcinkiewicz
Załączniki Dokumentacja dotycząca praktyk dla studentów I roku - studia drugiego stopnia SUM.zip
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b32 Copyright (c) 2021 APR System